РУС БЕЛ ENG

УМО учителей русского языка и литературы и белорусского языка и литературы

Состав учебно-методического объединения учителей русского языка

и литературы и белорусского языка и литературы

Сороко Татьяна Сергеевна, председатель УМО, учитель белорусского языка и литературы, первая квалификационная категория

Кисель Ольга Аркадьевна, заместитель директора по учебной работе, учитель белорусского языка и литературы, высшая квалификационная категория

Рак Наталья Михайловна, учитель белорусского языка и литературы, высшая квалификационная категория

Дорошкевич Инна Викторовна, учитель белорусского языка и литературы и русского языка и литературы, высшая квалификационная категория

Лынша Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы, вторая квалификационная категория

Федичева Лариса Николаевна, учитель русского языка и литературы, высшая квалификационная категория

Абухович Наталья Васильевна, учитель русского языка и литературы, высшая квалификационная категория

Гамолка Инна Авинировна, учитель русского языка и литературы, высшая квалификационная категория

Методическая тема, цель и задачи УМО

Метадычная тэма: “Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры па фарміраванні асобасных, метапрадметных і прадметных кампетэнцый вучняў”.

Мэта: стварэнне ўмоў для развіцця прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў праз інавацыю, развіццё электроннага адукацыйнага асяроддзя гімназіі, стварэнне і развіццё сеткавых прафесійных аб’яднанняў, якія забяспечваюць іх прафесійную камунікацыю і неперарыўную самаадукацыю.

 

Задачы:

  1. Працягваць работу па павышэнні прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры і рускай мовы і літаратуры ў вобласці нарматыўна-прававога і метадычна-навуковага забеспячэння адукацыйнага працэсу.
  2. Арганізаваць работу па выкарыстанні новых метадаў і форм арганізацыі адукацыйнага працэсу.
  3. Садзейнічаць развіццю творчага патэнцыялу настаўнікаў і вучняў за кошт укаранення мадэлі міждысцыплінарнай інтэграцыі.
  4. Прадоўжыць работу па абагульненні і распаўсюджванні эфектыўнага педагагічнага вопыту настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры і рускай мовы і літаратуры, работу па тэмах самаадукацыі.

 

свернуть

План работы УМО

Гульня-квэст “Таямніцы роднай мовы”

21.02.2023

Роднае слова – люстэрка культуры народа, яго духоўнае аблічча. Мова – наша спадчына, якую мы атрымліваем ад бацькоў і павінны перадаць наступным пакаленням. Хто хоць раз пачуў беларускую мову, не забудзе яе мяккасці і мілагучнасці, плаўнасці і напеўнасці, сціплай прыгажосці і самабытнасці.

З мэтай паглыблення ведаў вучняў па беларускай мове і літаратуры ў гімназіі праводзілася гульня-квэст “Таямніцы роднай мовы”.  Вучні 5-8 класаў з вялікім задавальненнем выконвалі прапанаваныя ім заданні: перакладалі, тлумачылі фразеалагізмы, значэнне слоў, успаміналі пісьменнікаў і іх творы, чыталі вершы на памяць.

 

свернуть